Vyhodil bitcoin price - pianoroll.it

I have the following setup: 1> rd(rec, {name, value}). rec 2> L = [#rec{name = a, value = 1}, #rec{name = b, value = 2}, #rec{name = c, value = 3}]. [#rec{name = a ... What I need is, if the value of the first element is 1, then I want to check if the array contains (2,3,4,5). Can I do this in one line, without a loop? perl. share improve this question. edited Oct 13 '11 at 18:19. Alison R. 3,695 22 22 silver badges 32 32 bronze badges. asked Oct 13 '11 at 8:50. KK99 KK99. 1,791 4 4 gold badges 30 30 silver badges 58 58 bronze badges. 2. What happens if ... Články, které napsal, podporují všechny důvody, proč je bitcoin důležitý, bez toho, aniž by ho jedinkrát zmínil. Přesto se ve svých rozhovorech vyjádřil negativně k Bitcoinu. Proto se Robert Breedlove (CEO Parallax Digital) rozhodl napsat mu otevřený dopis, kde se snaží Rayovi vysvětlit, proč je jeho pohled na Bitcoin povrchní, bez hlubokého zkoumání dopadů ... Bitcoin sa ukázal ako kvalitný držiteľ hodnoty. Určite ste čítali, že killer app pre BTC je store of value. A to je to, v čom je Bitcoin dobrý. Najbezpečnejšia sieť na svete, ktorej hrozí nebezpečenstvo iba z prílišnej centralizácie kvôli PoW. To je v mojich očiach zďaleka najväčšie riziko pre BTC. Stručně řečeno, bitcoinový uzel (bitcoin node) je počítač, na kterém běží software bitcoinu. Může to být těžař, ale též uzel, který jen kontroluje platnost transakcí a posílá je (propaguje je) dalším uzlům. Plnohodnotné uzly (full nodes) jsou uzly, které drží ověřenou databázi všech transakcí, které proběhly. Bitcoinových uzlů je více druhů. Pro zjedno

[index] [6833] [32098] [48431] [22368] [25247] [42965] [48481] [42164] [38963] [17036]

#